Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego w Środzie Śląskiej
  Wymiana międzynarodowa
 

Szkoła współpracuje ze szkołami w :

  • Dolnej Saksonii – Schulzentrum Saterland
  • czeskim Vlasim 
  • angielska szkołą w Whitburn

Już w roku 1997 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej rozpoczęła jako pierwsza w gminie międzynarodową współpracę młodzieży. W październiku 1997 roku młodzież naszej szkoły gościła uczniów niemieckiej szkoły, zaś w maju 1998 roku uczestniczyła w programie wymiany w Saterlandzie, gdzie była goszczona przez niemieckich przyjaciół.

Program wymiany realizowany był przez naszą szkołę regularnie i systematycznie, aż do wprowadzenia reformy oświaty, która zmieniła strukturę szkolnictwa, przez co nasi uczniowie nie spełniali kryterium wieku. Projekt wymiany młodzieży realizowany jest w dalszym ciągu przez Gimnazjum w Środzie Śląskiej oraz Gimnazjum w Ciechowie.

Współpraca z niemieckimi partnerami przyczyniła się między innymi do powstania w naszej szkole laboratorium językowego z prawdziwego zdarzenia (podobna laboratoria posiadają także gimnazja w Środzie i Ciechowie.

Zawiązana już na samym początku przyjaźń pomiędzy nauczycielami owocuje i jest ważnym elementem życia naszej szkoły.

* W czerwcu 2005 i w 2006 roku odbyły się na terenie szkoły koncerty młodzieżowego zespołu muzycznego z Schulzentrum Saterland, zespołu który także koncertował na rynku, w ramach obchodów Dni Środy Śląskiej.

* W lipcu 2005 i w lipcu 2006 roku grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe kształceniowym do Saterlandu, gdzie poznawała dolnosaksoński system kształcenia.


Nasza szkoła jako jedna z pierwszych na Dolnym Śląsku rozpoczęła w 1999 roku, współprace ze szkołami niemieckimi i czeskimi w ramach programu UE – Skorates- Comenius.


Od 2004 roku uczniowie naszej szkoły prowadzą wymianę korespondencji z uczniami z czeskiego miasta Vlasim. Jest to początek nawiązywania pierwszych młodzieżowych międzynarodowych kontaktów. W czerwcu 2006 roku gościła delegacja nauczycieli z Vlasim z Czech w naszej szkole, gdzie rozmawiano o dalszych kierunkach rozwoju kontaktów. 


W maju 2007 roku odbyło się szkolenie dla nauczycieli z Saterlandu w Środzie Śląskiej. Szkoła Podstawowa Nr 3, przy wsparciu Burmistrza Miasta była organizatorem tego szkolenia.

W tym samym roku przyznano Gminie Środa Śląska Nagrodę Komisji Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „Dyplom Europy”, za osiągnięcia w dziedzinie współpracy pomiędzy gminami Saterland i Środa Śląska. Z pewnością nasza szkoła miała tutaj swój mały udział w zdobyciu tego wyróznienia,, poprzez inicjowanie wielu nowych szkolnych i pozaszkolnych projektów.

W czerwcu 2007 zainicjowano realizację wspólnego projektu „Marko Poloprzez Szkolę Podstawową Nr 3 w Środzie i Schulzentrum Saterland.

W czerwcu 2008 odbył się już piąty koncert zespołu muzycznego z Saterlandu dla uczniów naszej szkoły.

Jednocześnie absolwenci naszej szkoły będąc już uczniami Gimnazjum w Środzie Śląskiej biorą regularnie udział od samego początku w wymianie młodzieży, która odbywa się już po raz 12. W październiku 2008 miał miejsce etap w Polsce zaś w maju 2009 roku grupa młodzieży będzie przebywała z tygodniową wizytą, podczas etapu w Niemczech u swoich przyjaciół.

Od początku X roku 2008 rozpoczęta została współpraca oraz wymiana korespondencji pomiędzy uczniami i nauczycielami naszej szkoły, a szkołą w północnej części Anglii w Whitburn.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (25 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=