Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Broniewskiego w Środzie Śląskiej
  Rzecznik Praw Ucznia
 

Uwaga !

            15 września 2008 r powołano 
         panią Joannę Jagielnicką 
       na rzecznika praw ucznia w naszej szkole. 

                   Jest ona odpowiedzialna za 
              przestrzeganie praw uczniowskich 
                   zawartych w Statucie Szkoły. 

                   Do zadań rzecznika należy
              przyjmowanie skarg i wniosków 
                   od uczniów i ich rodziców 
           w sprawach naruszania praw ucznia, 
                        rozpatrywanie ich
          i podejmowanie odpowiednich działań 
                   w celu naprawienia sytuacji.

       
Skargi i wnioski 
można zgłaszać bezpośrednio u pani Jagielnickiej:

 *  w poniedziałki w godz. 11.35-12.20, 
 * codziennie na przerwach, 
 * w formie pisemnej wrzucać do specjalnej skrzynki, 
która znajduje się przy gabinecie pedagoga szkolnego.

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=